Bồn chứa R134a/R1234yf

Thu hồi /Bồn chứa đóng thùng R 134a/R1234yf

Cung cấp dây chuyền đầy đủ thu hồi, lưu trữ tại chỗ cho tất cả các chất làm lạnh đóng gói linh hoạt:

 • Sẵn sàng bộ thu hồi và lưu trữ môi chất lạnh áp suất cao/thấp
 • Xe chuyên dùng và đường ống cứng trên các bồn ASME
 • Xử lý các thiết bị làm lạnh tải trọng lớn.
 • Thu hồi hơi và chất lỏng tốc độ cao.
 • Bồn chứa tối đa 100 m3
 • Đáp ứng tất cả các yêu cầu của EPA, CE, ETL và ARI.
 • Di động cho thiết bị lớn hơn
 • Tất cả các giảm áp
 • Tất cả các ống
 • Cung cấp 80% cáp và bộ đấu nối chuyên dùng.
 • Đáp ứng tiêu chí thoát nước dưới đáy trên tất cả các bể
 • Tất cả các bồn chứa được chứng nhận ASME
 • ¾’’ Cổng chất lỏng và hơi trên bồn chứa cho tỷ lệ thu hồi cao
+84 (0) 977983993