Robot AGV – AMR

Latent Mobile Robot – LMR

LMR là robot AGV gầm, cơ chế nâng hạ được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp,

Forklift Mobile Robot – FMR

FMR – robot forklift – chú trọng vào việc vận chuyển pallet, tùy theo từng loại pallet sẽ có những loại Robot forklift khác nhau

Carton Transfer Unit – CTU

CTU dùng để vận chuyển và cất kho thùng carton tiêu chuẩn

Conveyor/Heavy-duty Mobile Robot

CMR là loại robot có sử dụng băng tải đặc biêt và hệ thống nâng hạ đặc biệt

+84 (0) 977983993